fennanda eleveld
 
 
 
 

 

Hermitage School
   Glans en glorie
   Alexander de Grote
   Caspar David Friedrich en tijdgenoten
   Filigrain, het Wonder uit het Oosten
   Grieks Goud

Talentklassen Hermitage
   Rubens, Van Dijck en Jordaens
   Alexander de Grote
   Filigrain, het Wonder uit het Oosten
   Reisaltaren
   Hermitage Atelier

Interview JM


Kunsteducatie voor kinderen

Achtergrond
Fennanda Eleveld is sinds 20 jaar werkzaam in de kunsteducatie. Als beeldend kunstenaar beheerst zij de taal van het beeld en kent zij het creatieve proces van binnenuit, als docent beeldende vorming werkt zij vanuit een eigen visie op het belang van- en invulling geven aan kunsteducatie voor een brede doelgroep. Zij werkte met volwassenen, jongeren en kinderen.
Als docent bij de Artis Ateliers leerde zij in een niet voor de hand liggende setting te improviseren en met kinderen te spelen en experimenteren in materialen en technieken. Zij werkte voor de stichting Krater voor basisscholen in Amsterdam Zuidoost en ontwikkelde creatieve workshops voor kinderen voor het Rijksmuseum en de Nieuwe Kerk, waarbij het maken werd gekoppeld aan het kijken naar kunst.
Sinds 2004 werkt zij voor de Hermitage in Amsterdam als docent, beleidsadviseur en (mede-) ontwikkelaar van de Hermitage voor Kinderen, dat bestaat uit Hermitage School, Hermitage Atelier en Hermitage Academie. Talentontwikkeling staat in het Hermitageprogramma centraal. Vanaf 2009 verzorgt zij voor de Hermitage voor Kinderen de educatieve programma’s gekoppeld aan de tentoonstellingen.

Visie
Het doel van kunsteducatie voor kinderen is het aanboren en ontwikkelen van creatieve en beeldende vermogens. Waar het onderwijs meestal gericht is op de cognitieve ontwikkeling, kan de kunsteducatie een aanvullende rol spelen. Kunsteducatie gaat over leren, beleven, reflecteren, associëren, creëren en presenteren.
Het creatieve proces brengt vraagstelling, onderzoek, aandacht, interactie, doorzettingsvermogen, analyse, reflectie, openheid en passie met zich mee. Het biedt kinderen de mogelijkheid op een beeldende manier uitdrukking te geven aan hun gedachten, ideeën en ervaringen. Kunsteducatie kan, middels het creatieve proces, bijdragen aan de persoonlijkheidsvorming en het zich bewust verhouden tot de omringende wereld.
Talent in de beeldende vakken laat zich herkennen in creativiteit en oorspronkelijkheid en/of  in technische vaardigheid en handigheid met materialen. Talent wordt optimaal ontwikkeld met een kunsteducatieprogramma dat gestoeld is op het aanleren van vaardigheden en kennis en het ontwikkelen van analytische en reflectieve vermogens.
De kern van talentontwikkeling is het ontdekken, stimuleren en uitbreiden van aangeboren creatieve kwaliteiten en het bieden van ondersteuning bij het vormen van een eigen beeldtaal.